The Living Tribunal

The Living Tribunal

Kosmické entity
The Living Tribunal

Určitě není přehnané nazvat tuto entitu nejvyšší soudní instancí Multiversa. Tento kosmický soudce, který se zjevuje jako zlatý humanoidní obr se třemi obličeji, dohlíží na rovnováhu kosmických sil mezi jednotlivými realitami.

5 / 5 2184 0
2. srpen 2018, napsal Zechy

Když v Celestial Wars zanikl First Firmament – entita, která představovala První kosmos, vznikl z jejích pozůstatků tzv. Druhý kosmos. Toto ztělesnění s sebou přineslo existenci Multiversa, tedy skupiny jednotlivých realit, které se od sebe liší díky různým rozhodnutím či jinému průběhu důležitých událostí.

(Mimo téma: Aktuálně existuje v komiksech Osmý kosmos, ale o tom jindy.)

Se vznikem Multiversa zjevně One-Above-All získal pocit, že zde musí existovat jistá reprezentace jeho moci a někdo, kdo místo něj bude dohlížet na rovnováhu sil v této sféře. Vznikla tak entita, která představuje pro všechny ostatní největší reprezentaci moci.

The Living Tribunal je kosmický soudce a rozhodce, který si stvořil realitu zvanou Star Chamber, odkud primárně operuje. V této jeho soudní budově můžeme také spatřit jeho pomocníky, stvoření, kterým se říká Magistrati. Tato stvoření figurují jako soudci v menších záležitostech, kterých se neúčastní přímo sám Tribunal. Krom toho ale také fungují jako porotci a obhájci vesmíru, stejně jako vynucovací prostředek padlých rozsudků.

Jelikož Tribunal je abstraktní entita, k interakci s fyzickou realitou využívá tzv. manifest body (M-Body), fyzické tělo, které pro Tribunal a ostatní entity vytváří living fractalsDimension of Manifestation. Fyzickým stvořením se tak zjevuje jako zlatý humanoidní obr se zářícím objektem v jeho hrudi. Nad jeho tělem se vznáší hlava se třemi, postupně víc a víc zakrytými, obličeji a prázdným místem pro čtvrtý.

Jeho tři obličeje představují každý jinou osobnost, stejně jako reprezentují trojici aspektů každého vesmíru. Jeho tváře nesou jména Equity (Spravedlnost), která je kompletně odkrytá; Vengeance (Pomsta), která je částečně zakrytá; a Necessity (Nutnost), která je zakrytá úplně. Na jeho hlavě je ale ještě čtvrté, prázdné místo. Dle samotného Tribunalu entita zvaná Stranger jednou existovala jako jeho část, právě na tomto prázdném místě. Toto tvrzení ale sám Stranger odmítá.

Tři zmíněné aspekty, které představují tváře Tribunalu, navíc ztělesňují v každém universu tři entity. V hlavním Marvel Universe, Earth-616, představují tuto trojici Galactus jako Equity, Eternity jako Necessity a Death jako Vengeance. Ve všech to samozřejmě není nutně stejné, ve světě Vishanti Vengeance zastupuje Lord Chaos, Necessity Master Order a Equity In-Betweener.

Living Tribunal slouží jako ochránce rovnováhy mystických sil v multiversu, kdy dohlíží, aby jedna realita nezískala podstatně větší moc než druhá, jednat ale může také proti ohromující převaze zla a dobra. Při vynášení svých rozsudků jedná entita bez jakýchkoli osobních zájmů a naprosto nestranně. Její rozhodnutí vycházejí z toho, co je bráno jako větší dobro celého vesmíru. Tribunal je více než ochoten obětovat miliony pro dobro miliard, biliony pro dobro biliard… Nezasáhne ale proti zájmům menších stvoření, bez toho aniž by žalující řádně neobhájil svůj případ. Při vynášení rozsudku spolu musí souhlasit všechny tři tváře.

A i když u rozsudků mají svůj hlas všechny tváře, není tomu tak nutně během konverzace. De facto má tato entita svého mluvčího, neboť nejčastěji s ostatními stvořeními hovoří její odhalená tvář, Equity.

Entita, kterou stvořili Stan Lee a Marie Severin, se poprvé setkala s Dr. Strangem, když vypustil kreaturu jménem Zom. Tribunal byl nucen zasáhnout, když musel vykázat Zoma ze Země, aby nezničil lidstvo. Jenže veškerá existence na Zemi již byla pošpiněna jeho zlem, kdy hrozilo, že Země bude zničena pro vyšší dobro. Strange ovšem Tribunal přesvědčil o tom, jak mocný čaroděj je, a vyhrál tak právo na to, aby odstranil pošpinění existence a zachránil tak Zemi.

Tribunal může také zakročit i proti celé realitě, stejně jako tak učinil, když Korvac získal obrovské množství moci. Aby entita zabránila ovlivnění ostatních realit, byla Earth-82432 zapečetěna, dokud Korvac nepoužil Ultimate Nullifier, aby zničil sám sebe a celý vesmír.

Entita téměř zničila i realitu Earth-89112, kterou obsadili démoni. Před nevyhnutelnou zkázou zachránila realitu Phoenix Force, která vymýtila všechny démony.

Jeho známým cameem je i série Infinity Gauntlet. Tribunal byl povolán mnohými entitami, zvláště pak Eternitym, neboť Thanosovo vlastnictví Kamenů nekonečna ohrožovalo jeho pozici uprostřed reality. Událostem byl ovšem ponechán volný průběh, neb Tribunal vše vyhodnotil jako nejstarší kánon vesmíru – Ti silnější nahradí ty slabší.

Situace se ovšem změnila, když vlastnictví Infinity Gauntlet padlo do rukou Adama Warlocka. Tribunal totiž usoudil, že Warlock není mentálně stabilní, aby držel takovou moc. A tak bylo nařízeno, že kameny musí být rozděleny mezi šest ochránců, a nesmí být použity znovu v jednotě. Výjimka byla udělena, když Warlockova zlá strana, Magus, začala hledat moc Kamenů nekonečna.

Ve svých strážných povinnostech se Tribunal potkal i s jeho nejbližším protějškem v DC Universe, the Spectre, se kterým společně zachránili jejich vesmíry před zničením.

Krom své hlavní dimenze Star Chamber vybudoval Living Tribunal lokaci zvanou The Infinite Embassy. Tato všudypřítomná struktura, která vypadá jako robotická hlava Tribunalu, slouží jako potkávací místo pro všechny entity, či pro božská stvoření jako Asgardiané. Přístup ale mají i démoni, jako Mephisto či Satannish.

Pod vševědoucíma očima Magistrati zde mohou všichni přítomní diskutovat o aktuálních událostech ve vesmíru. Všichni, kdo vstoupí, musí přijít v míru, nebo hrozí, že budou vystaveni hněvu Living Tribunalu, který má zde nad všemi absolutní moc.

Schopnosti této entity se nedají určit. I když by se zdálo, že je Tribunal všemohoucí, jeho schopnosti nejsou evidentně dostatečné, aby odolal útoku téměř všemohoucích Beyonders, stvořeních, která mají původ mimo marvelovský multiverse. Ti během svého útoku na Multiverse zabíjeli všechny kosmické entity. Jejich destrukci se tak pokusil Living Tribunal zastavit.

Jeho snaha ovšem byla marná, neboť v souboji, jenž se odehrál v každé jednotlivé realitě, byl nakonec Living Tribunal poražen a mrtvá entita tak spadla z nebes. Beyonders byli nakonec poraženi Dr. Doomem, když vytvořil detonaci Molecule Mana přes celý Multiverse.

Pozice kosmického soudce tak zůstala na čas bez svého představitele. Novým Living Tribunalem se nakonec stal Adam Warlock z Earth-19141, jako součást dohody, že One-Above-All obnoví zničenou realitu Earth-616.


Ohodnoť článek

Pro ohodnocení toho článku se musíš přihlásit.Komentáře

Pro psaní komentářů musíš být přihlášený.

Reklama
ComicShop.cz