Personifikace kosmosů

Personifikace kosmosů

Kosmické entity
Personifikace kosmosů

Na samotném vrcholu stvoření sedí One-Above-All a pod ním udržuje rovnováhu Living Tribunal. Přesto je ještě mezi těmito dvěma a entitami, které existují v nekonečných alternacích, jedna vrstva, tzv. Kosmos.

2 / 5 901 0
4. srpen 2018, napsal Zechy

A nemám na mysli toho středověkého kronikáře. Samotný vesmír na té nejvyšší vrstvě obsahuje poslední entitu, která nemá žádnou alternaci v Multiversu, neboť ona je vysoko nad ním. Po smrti prvního ztělesnění Multiverse neustále vzniká a zaniká. Každý jeho nový počátek začíná od úplné nuly, kdy se Multiverse neustále vyvíjí…

First Firmament

Chcete-li, tak česky První obloha :) … Tato entita představovala vůbec první vesmír, co kdy vzniknul, tedy tzv. První kosmos.

Určitě není přehnané říct, že Firmament byl společně s One-Above-All jediné žijící stvoření v rovinách existence (Tribunal ještě stvořen nebyl). Jenomže, jak už jsme si řekli, bůh má zjevně na práci jiné věci, a tak se First Firmament cítil velice osamělý. Možná, kdyby si s ním One občas pokecal, nevznikla by nakonec tak složitá existence…

Ze své samoty tak Firmament stvořil první nebeská stvoření, která mu sloužila a bavila jej. Stvoření to byla vskutku pracovitá, která usilovala o uznání od samotného Kosmosu, a tak tvořila život. Firmament si tak tato stvoření pojmenoval Aspirants. Jenže se mezi stvořeními samotného Firmament objevili rebelové, tzv. Jiní, vícebarevní, které budete spíše znát pod názvem Celestials.

Ti totiž chtěli, aby se jejich stvoření vyvíjela, měnila a byla smrtelná, a to samé chtěli i po samotném vesmíru. First Firmament toto rozhodnutí považoval za zradu a svatokrádež. V důsledku toho se Celestials postavili v rebelské válce proti samotnému Kosmosu a jeho věrných Aspirantů, čímž rozpoutali tzv. Celestial War.

Důsledkem této války bylo odpálení bomb, kdy byl First Firmament roztrhán na kusy. I tak to ale zjevně neznamenalo jeho zánik, neboť s jeho přeživšími Aspiranty utekl na nejvzdálenější okraj existence. Odkud sledoval, jak z jeho pozůstatků vznikl nový kosmos.

Tyto kosmosy se rodily a zanikaly v nekonečném cyklu, kdy se neústale vyvíjely, čímž naplnily Firmament hněvem a touhou po pomstě, aby se jednoho dne vrátil a získal svou právoplatnou pozici jako ztělesnění všeho, co je…

Second Cosmos

Z čisté esence rozervaného Firmament se zrodily a zanikly stovky vesmírů, čímž později zformovaly nové kolektivní stvoření, Second Cosmos.

Na rozdíl od Firmamentu, toto už jméno nezískalo, ale podobně jako on, i Druhý kosmos stvořil život. Svá stvoření nazval Omegas, jako opozici k Alpha, jímž byl jejich stvořitel.

S okamžikem stvoření tohoto nového kosmosu se vesmír vyvinul v existenci Multiversa, souboru více než nekonečných (transfinite) realit, které se odlišují na základě rozdílných rozhodnutí a vznikají díky cestování v čase. Díky svým stvořením Omegas je také původcem tzv. Omega force.

S okamžikem vzniku Multiversa byl také stvořen reprezentant moci One-Above-All, entita zvaná Living Tribunal.

Když Multiverse došel svého obnovovacího cyklu, Druhý kosmos se vydal na jiné místo, aby uvolnil prostor svému nástupci…

Third Cosmos

Obnovovací cyklus dal vzniknout ženské personifikaci vesmíru, Třetímu kosmosu. Podobně jako Druhý, a i následující kosmosy, není tato personifikace nikterak pojmenována.

Na Třetí neexistuje mnoho zajímavých aspektů, než se vydala do jiné roviny existence, aby uvolnila místo svému následovateli. Byla ale strůjcem prvního hrdiny, Lifebringer One, o kterém bohužel nic nevíme…

Fourth Cosmos

Čtvrtý je popsán jako ”pravý věřící, který cestuje do záhadna”. No a to je asi vše, co o něm víme…

Tento kosmos je opravdu největší záhadou. Když na místo ztělesnění kosmosu usedne Eternity jako Osmý, je velice oslaben. V tomto okamžiku spatří First Firmament svou šanci na návrat, čímž začne Eternity War. Do této války tak Eternity povolá všechny předchozí personifikace kosmosu, jenomže jeden je pouze zmíněn… Je to právě Čtvrtý, o kterém se neví, kde je…

I přes to se věří, že se jednoho dne vrátí…

Fifth Cosmos

Znáte první tajemství magie? To nám odhaluje její zakladatel, pátá personifikace kosmosu a čtvrté ztělesnění Multiversa…

Tento byl strůjcem magie a šiřitelem iluze změny. No a v rámci magie též nadále zůstává jistou záhadou…

“Cožpak jsi nikdy neslyšel, nejstarší? První tajemství magie. Nic ve skutečnosti nikdy nezemře.”

Sixth Cosmos

Ten Šestý už byl zase o něco zajímavější. Nebýt něj, možná by nám nikdy Marvel nepředstavil hrdiny jako Iron Man, kteří vznikli díky vědě, jíž je zakladatelem…

Tento kosmos ale s sebou přinesl jisté stvoření, které je pronásledováno nekonečným hladem, který ukojí pouze tím, že požírá světy… V okamžiku, kdy obnovovací cyklus multiversa došel konce, Šestý se potkal s Galanem z rasy Taa, se kterým sloučil svou esenci, čímž dal vzniknout Galactusovi, požírači světů, a který je jediným přeživším šestého kosmosu.

Seventh Cosmos, Eight Cosmos

Poté co Šestý došel svého konce, vznikl Sedmý kosmos…

Tento jeden byl reprezentován entitami zvané jako Eternity a jeho sestrou Infinity. Na těchto dvou entitách je zajímavé to, že i když existují jako jedinečná stvoření, která reprezentují Multiverse, existují též jako entity v nekonečných alternacích v samotných realitách.

Každá realita má svého vlastního Eternity a jeho sestru Infinity, kteří jsou výsledkem všeho, co je a jsou tak uprostřed reality samotné existence jednoho vesmíru.

Sedmý ovšem narazil na cestu k zániku, kdy ve sféře Multiversa zanikla neznámá realita… Tento neočekávaný zánik způsobil problém, kdy všechny reality začaly kolidovat. Tuto nevyhnutelnou cestu destrukce nakonec zastavil Reed Richards, kdy díky jeho akcím zanikl Sedmý a zrodil se Osmý kosmos.

Osmý je výjimečný tím, že na rozdíl od jeho předchůdců nezačal od samotného počátku, ale byl přímým pokračovatelem Sedmého, kdy si nikdo na události Incursion nepamatoval. Ztělesněním se zde stal samotný Eternity, ovšem v oslabeném stavu, čehož využil First Firmament, když se navrátil ze samotného okraje existence, aby se ujal místa, které kdysi bylo jeho…

Tyto události tak nastartovaly Eternity War, kdy First Firmament spoutal Eternityho a pokusil se jej pomocí svých Aspirants zničit zevnitř… Destrukce Aspirantů byla ovšem zastavena, a když se Eternity vrátil ke své moci, přivolal z jiných rovin existence všechny předchozí ztělesnění kosmosu, kdy se společně postavili First Firmamentu. Spojená síla těchto entit nakonec Firmament porazila a uvěznila, kdy jej vzali s sebou do jiné roviny existence, v naději na jeho vyléčení.


Ohodnoť článek

Pro ohodnocení toho článku se musíš přihlásit.Komentáře

Pro psaní komentářů musíš být přihlášený.

Reklama
ComicShop.cz