Infinity Gauntlet: Dohra

Infinity Gauntlet: Dohra

Retro pátek
0 0
20. červenec 2018, napsal Zechy

Když ukořistíte, jako Warlock, mocnou Infinity Gauntlet, neobejde se to bez následků. Takovou mocí totiž není radno vládnout, ne, když se vás obává samotný Eternity, který představuje vše, co je…

Infinity Gauntlet: Dohra

Šestidílná komiksová série Infinity Gauntlet, kterou jsme si posledně ukázali, vyvrcholila svou dohrou v další sérii: Warlock and The Infinity Watch, která vycházela v letech 1992 – 1995. Jenže co se stalo, že se Warlock rozhodl vzdát své božské moci, a radši založil skupinu, co bude Kameny nekonečna opatrovat?

Soud ve věci Eternity vs. Držitel Infinity Gauntlet už jednou málem proběhl, s Thanosem. Tehdy jediným důvodem byl strach mocné kosmické entity, že bude připravena o své místo ve středu samotné reality. Jeho důvod byl ale zamítnut, jde jen o nejstarší kánon vesmíru, slabší nahradí ti silnější.

Adam Warlock se ale tentokrát ocitá před soudem doopravdy, a tomu přihlíží mocné entity jako Master Order, Mistress Love, zástupce rasy Celestials, Stranger, Master Hate, Epoch, zástupce Watchers, Galactus a Lord Chaos. De facto všichni, kteří se původně s Warlockem spojili, aby mu pomohli přemoci Thanose. Tentokrát ale přihlíží bez jediné sympatie v jejich očích soudu, který vede kosmická entita, známá jako Living Tribunal. K té všichni přítomní vzhlíží jako k nejvyšší reprezentaci moci. Jenže tomu Warlock jen stěží může uvěřit… On je přece nyní všemohoucí!

A proč Eternity svolává soud znova? Tentokrát se situace liší, není v tom jenom jeho strach o ztrátu jeho místa ve středu reality… Adam Warlock, narozdíl od Thanose, není mentálně způsobilý, aby vládl takovou neomezenou mocí!

Ten jen stěží věří svým uším a propadne vzteku. Zachránil přece celý vesmír, a tato rukavice je odměnou za to, co pro tuto realitu kdy obětoval. Nebýt něj, ten, jenž se volá Eternity, by nyní byl Thanosovým vězněm! ”Takové moci se nevzdám ve prospěch nikoho! Nebudu tolerovat takovou drzost!!!“ Za moci Infinity Gauntlet rozpráší veškeré účastníky tohoto vesmírného soudu…

Co ale zůstane mimo Warlockovo pochopení, je lusknutí, které nastane… Jediným lusknutím Living Tribunal navrátí pořádek celé vesmírné instanci. Tribunal totiž představuje moc tak vysokou, že i Warlockova blízká všemohoucnost oproti ní není nic. A Eternity dostává slovo, aby mohl přednést, proč je Warlock nekompetentní, aby mohl vládnout takovou silou.

Warlock je totiž uměle stvořená bytost, kterou vytvořili pozemští vědci, a je jedno, zda jejich úmysly byly správné či nikoli. Adam totiž představuje osamělou entitu, anomálii, která neprošla dětstvím, nepoznala nic jako emoce, či společnost jiné bytosti… Má jen málo životních zkušeností a s tím vším by teď chtěl vládnout celé realitě?

Jako první velkou chybu prezentuje Eternity Warlockovo setkání s Thorem, kdy se pokusil fyzicky donutit Lady Sif, aby se stala jeho společnicí. Poté se o něco polepšil, když potkal stvoření zvané High Evolutionary, kdy obdržel Soul Gem, jeden z Kamenů, který nyní činí Warlocka všemohoucím. A přidal se do projektu Counter-Earth, který High Evolutionary řídil. Warlock chtěl vybudovat utopickou civilizaci. To se mu ovšem nezdařilo, jelikož padla pod kontrolu nebezpečných Man-Beast. Aby Warlock napravil své chyby, nechal se ukřižovat. Bláznivý krok, o kterém ani on sám nevěděl, jestli přežije.

To dle Eternityho není druh vedení, který by ostatní entity chtěly. Nelze navíc nezapomenout na jeho největší chybu – Maguse. Stvoření, které vzniklo, když Warlock oddělil dobro a zlo od své duše. Ten stvořil kosmickou církev pravdy, kdy miliardy byly donuceny uznávat jej jako boha. Aby tomu zabránil, musel se Warlock vrátit v čase, kousek předtím, než stvořil Maguse, aby sám sebe vtáhl do reality Soul gemu.

Někdo by to celé mohl vidět nakonec jako strategický tah, jenže Eternity má jiný pohled na věc… Celé je to pouze auto-sadomasochistický rozmar za cenu míru ve vesmíru. A tak vznáší tato kosmická entita svůj nárok na to, že to ona by měla být strážcem všech šesti Kamenů nekonečna. To ovšem určitě není sentiment, se kterým by Tribunal souhlasil, dle Warlocka… Neboť on, s takovou mocí, by nyní ohrožoval jeho pozici!

Soud Living Tribunalu je tak v této věci jasný… A s Warlockovou schopností ovládat čas pro něj tedy není rozhodnutí žádným překvapením. Rukavice nesmí být znova použita a Warlock se jí tak musí vzdát.

Jenže ten nevypadá, že by to chtěl naplnit. Jediný způsob, jak by mohl Warlocka donutit se jí vzdát, je násilně mu ji odebrat. Oba proti sobě stojí v záblesku ohromné moci… ”Takový konflikt by způsobil konec této reality. Je to to, co si přeješ? Takový druh boha jsi?” … Adam se tak nakonec podvoluje. Jenže Eternity tomu stále nemůže uvěřit… Warlock má rozhodnout, kdo bude tyto mocné artefakty strážit?!

“S velkou mocí přichází velká zodpovědnost. A velmi málo radosti.” -Living Tribunal

Ten ovšem entitu odporoučí. ”Ztrať se, Eternity.” A to by nyní měli následovat všichni účastníci tohoto soudu, jejich rozdílné povinnosti je čekají. Před Adamem nyní leží těžký úkol, ve kterém mu Tribunal přeje štěstí. Své božství, vlastnictví Kamenů nekonečna, musí rozdělit mezi pět kurážných duší, které je budou spolu s ním opatrovat. ”Doufám, že budou hodni mé důvěry…”


Nábor do redakce

Mám zájem!Ohodnoť článek

Pro ohodnocení toho článku se musíš přihlásit.


Komentáře

Pro psaní komentářů musíš být přihlášený.

Autor článku

Zechy
Zechy
Administrátor

Kde nás najdeš


Nábor do redakce

Mám zájem!