Eternity & Infinity

Eternity & Infinity

Kosmické entity
4 / 5 6 0
5. prosinec 2018, napsal Zechy

O další stupínek níž se podíváme na entitu, která je veškerým životem v kosmu, a veškerý život je jí samotnou. Entitu, jež je spojena se svou sesterskou částí, kdy společně fyzicky reprezentují čas a prostor.

Eternity & Infinity

Společně s entitami zvané jako Death (ano, ta Lady Death) a Oblivion, vznikli při zrodu vesmíru, kdy definují základní kameny jeho existence. Eternity, fyzická reprezentace času, je výsledkem veškerého existujícího vědomí, kdy on je každá žijící bytost a každá žijící bytost je jím. Jeho sestra Infinity, se kterou je jeden (označována jako jeho sister-self), definuje celistvost prostoru a jeho obyvatel.

Jako kontrast k Eternitymu naopak Death ztělesňuje koncept smrtelnosti a vyhynutí. Opakem Infinity je pak Oblivion, který představuje absenci jakéhokoli prostoru.

Tato entita má pak v každé realitě svého osobního strážce, kterým je Captain Universe, cítící energetické pole, které si napříč vesmírem vybírá své partnery.

Eternity a Infinity jsou stvoření, která se nějak extrémně často neprojevují, na rozdíl např. od Death. A pokud bychom Eternityho zjeveních napočítali takříkajíc pět a půl, pak Infinity se zjevuje ještě o dost méně. V časech nejvyšší nouze jsou ovšem tyto entity schopné spojit se v jednu společnou.

První z lidských bytostí, která měla tu čest se s touto entitou setkat, byl Ancient One, učitel Dr. Strange. Z tohoto setkání si kouzelník odnesl talisman zvaný Amulet of Agamotto (neplést s Eye of Agamotto), který reprezentoval stvoření první cesty magie. Darem tohoto talismanu se tak Ancient One stal prvním Sorcerer Supreme.

Druhý, kdo měl tu čest se s Eternitym setkat, byl pak sám Dr. Strange, kdy byla entita nucena zasáhnout do boje proti Baronu Mordovi a jeho novému spojenci – Dormammu, který ohrožoval vesmír.

Jeho několikanásobným soupeřem se také stal Thanos, když posbíral všechny Kameny nekonečna, a později se zmocnil Heart of the Universe. S těmito artefakty byl Šílený titán schopný postavit se Eternitymu, kdy nejen překonal schopnosti entity, ale též se ujal jejího místa ve středu celé existence.

V komiksové sérii Thanos vs. Deadpool se Eternity rozhodl zajmout Death. Její nepřítomnost způsobila, že v celém vesmíru přestala existovat smrtelnost. Během tohoto příběhu Thanos také zbavil Deadpoola jeho kletby, kdy nemohl nikdy zemřít, čímž se z něj v aktuálním chaosu stává jediná živoucí bytost, aby jej poté zabil.

Thanos ovšem nakonec změnil své rozhodnutí, kdy se Wada rozhodl oživit, jelikož si uvědomil, že je jediný, s kým chce Lady Death mluvit. Deadpool se tak stal jediným vodítkem k její záchraně. Vše ovšem nabralo jiný směr, když se Thanos rozhodl zaútočit na Eternityho. Deadpoola posedla Uni-Power, kdy získal schopnosti Captain Universe a byl tak schopný se postavit Thanosovi.

Potomci

V jistém bodu své existence Eternity stvořil různé děti, neboli koncepty, které se nakonec staly samostatnými entitami. Tyto jeho koncepty tvoří skupinu známou jako Seven Friendless (Sedm osamělých), kteří reprezentují základy vesmíru tak, jak je vnímá smrtelná mysl.

  • Empathy, ztělesnění emocí.
  • Eulogy
  • Expedience, představuje rychlé uskutečnění věcí.
  • Entropy, jehož posláním je zajistit pokračování cyklu zrození a destrukce.
  • Epiphany, ztělesnění náhlých záblesků vhledu.
  • Enmity, ztělesnění hluboce zakořeněné nenávisti.
  • Eon, později nahrazen svou dcerou Epoch, sloužil jako jmenovatel Ochránců vesmíru.

Multiversal Eternity

Každá jednotlivá realita v Multiversu je reprezentována svým vlastním Eternitym. Tato kombinace nekonečných potomků tvoří jednoho společného multiverzálního Eternityho, který existuje jako personifikace Sedmého kosmosu. Stejně jako v každé realitě existuje jeho sesterská Infinity, i tato personifikace má svou sister-self.

Multiverse byl ovšem v jednom bodě napadem bytostmi zvané Beyonders (událost nazývaná jako Secret Wars), kteří pocházeli z neznámé dimenze. Tato stvoření měla za cíl celý multiverse zničit, kdy systematicky napadali jednotlivé kosmické entity. V tomto jejich útoku se jim tak podařilo zahubit Eternityho, stejně jako spoustu jeho alternací. Jejich rukama padl i Living Tribunal, když se jejich destrukci pokusil zastavit.

Tuto destrukci díky explozi Molecule Mana nakonec zastavil Dr. Doom, který za pomoci jejich moci vytvořil ze zbylých realit tzv. Battleworld. Z destrukce tohoto světa pak v rukou Mistera Fantastica vznikl tzv. Osmý kosmos, kde Eternity byl znovuzrozen jako personifikace tohoto kosmosu. Tentokrát již ovšem bez své sestry Infinity, která se vydala do jiné roviny existence.

Odtud pak nakonec byla povolána s ostatními kosmosy, aby se s Eternitym postavili proti First Firmament, který se vrátil pro své místo v centru veškeré existence.


Ohodnoť článek

Pro ohodnocení toho článku se musíš přihlásit.


Nábor do redakce

Mám zájem!Komentáře

Pro psaní komentářů musíš být přihlášený.

Autor článku

Zechy
Zechy
Administrátor

Kde nás najdeš


Nábor do redakce

Mám zájem!