Death

Death

Kosmické entity
Death

Od entity, která reprezentuje život a růst, až k jejímu přesnému opaku. Death představuje rozpad, destrukci, a svojí opozicí k svému bratru Eternity reprezentuje smrtelnost živých bytostí.

5 / 5 1017 0
7. květen 2019, napsal Zechy

Zrod vesmíru s sebou přinesl existenci čtyř entit, které představují jeho základní kameny. Infinity, která představuje nekonečnost prostoru. Oblivion, který naopak představuje jeho „konečnost“. Eternity, který reprezentuje veškerý život, a jeho protiklad Death, která naopak představuje koncept smrtelnosti a vyhynutí.

Jakožto každá abstraktní entita, Death se projevuje skrze tzv. Manifest body, díky kterému získává fyzickou formu a může se tak zjevit obyčejným bytostem. Její konečná podoba většinou záleží na tom, jakému stvoření se zjevuje, lidem se ale nejčastěji ukazuje jako žena či lidská kostra. I přes to, že je nejčastěji referována jako žena, či se tak zjevuje, bylo pár výjimečných případů, kdy se o ní mluvilo jako o muži, či se dokonce tak zjevila. Mistress není žádná velká mluvka, promluví opravdu zcela výjimečně; Její zprávu totiž většinou sděluje už jenom její přítomnost. Pokud je ale třeba, mluví za ní její nemrtví služebníci.

Sídlem této entity je její vlastní dimenze, zvaná jako Realm of Death, do které se běžný smrtelník nedostane. Můžeme zde najít tzv. Infinity Well, tedy jistou studnici nekonečna, která je schopna zodpovědět kteroukoliv otázku. Právě při svém přemítání na tomto místě objevil Thanos samou podstatu tzv. Soul gems, které později on sám pojmenoval jako Infinity Gems. V této dimenzi bychom také mohli najít Palác Mistress Death.

Tento svět obývají také nemrtví služebníci Death, stvoření, která připomínají krysy, s kůží zbarvenou do žluta a nosící římské kyrysy. Ti právě sloužili jako její mluvčí až do té doby, než je Thanos v hněvu za pomoci jeho Infinity Gauntlet zabil. Kromě nich ještě entitě slouží Legion of the Doomed, armáda nemrtvých, která brání palác Mistress.

Schopnosti

Jako každá kosmická entita má i Death schopnosti blízké všemohoucnosti – Neomezené schopnosti v rámci její reality, kdy je schopna ovládat tzv. power cosmic, tedy kterýkoli aspekt universa. To je ovšem schopnost, které entity a ani sama Death nikterak aktivně nevyužívají, neboť by mohli sami sebe uvrhnout do nebezpečí.

Mistress dokáže osvobodit kteroukoli duši z žijící bytosti. Tento úkol ovšem přenechává stvořením v posmrtných životech, které slouží jako strážci u přechodu. Těmi jsou například Valkýry, Hela nebo Doorman. Je naprosto irelevantní, kdo duši do posmrtného života uvede, neboť každá ztracená duše patří právě Mistress Death. Entita může také rozhodnout opačně a duši vrátit mezi smrtelníky zpět do života. To je ale věc, která se nestává nikterak často.

Někteří se ovšem mohou její smrtelné náruči vyhnout. Zpravidla se jedná o mocná stvoření, která Death ignoruje z respektu vůči jejich schopnostem přežití. V této kategorii bychom našli například Elders of the Universe. Výjimku si ovšem může vybojovat kdokoli, kdo má k tomu vhodné znalosti. Jedním takovým kandidátem jsou i Sorcerer Supreme. Tyto bytosti mohou Mistress Death „vyzvat“. Pokud v její zkoušce uspějí, stanou se imunní vůči pravé smrti.

Thanos

U Mistress Death se samozřejmě nedá vynechat její nejvíce oddaný služebník, Šílený Titán Thanos. Je to proto, že je s ní jeho život spjat už od mala. Tedy od doby, co se mu poprvé zjevila.

Ta v něm už od dětství pěstovala chuť k zabíjení. Poprvé se to projevilo v době, kdy jej vylákala do nebezpečné jeskyně, kde jeho kamaráda zabila místní zvířata. Tehdy jej Death přesvědčila, aby se na nich pomstil a vyvraždil je. Od té doby se navíc Thanos do dívky zamiloval. Světe div se, ta jej ale odmítala.

Thanos později pozabíjel několik obyvatel Titanu, jakožto první krůčky na cestě k jeho chuti zabíjet. Nakonec došel až na kraj propasti. Rozhodl se zabít svou matku a jednou pro vždy tak svůj úděl naplnit. V rozhodující chvíli však ve svém záměru selhal, a vzdal se na čas zabíjení. Bylo tomu tak až do doby, než zabil Kapitána pirátské lodi, se kterou se plavil (ano, opravdu se to stalo). Tehdy se rozhodl, že se naplno poddá své pravé povaze pro zabíjení. Jeho řádění tak jako první odnesly děti a ženy – konkrétně pak ty, které zplodil během svých „nomádských“ let. Bez ohledu na to, kolik mrtvých za sebou Šílený Titán zanechával, Mistress Death nikdy nedokázal uspokojit.

Ztráta Thanose

Později se Death rozhodla, že Thanose učiní znova hodného své lásky. Ve svém plánu proto zmanipulovala jeho syna Thanea, aby získal Phoenix Force. Její plán ovšem k ničemu nevedl, neboť v okamžik, kdy byl Thanos se svým synem „hotov“, necítil už k Mistress Death žádnou lásku.

Rot

Když Thanos zemřel, jeho energie se spojila s energií Mistress Death, z čehož vznikl jejich syn Rot. Pohybující se “prázdnota nicoty“. Jeho pravá podstata je cizí dokonce všem abstraktním entitám, neboť jako výsledek sloučení Thanose a Death se jedná o jedno ze stvoření, které je živé i mrtvé zároveň. Navíc ho nikdo není schopen nijak ovlivnit, či omezit.

Rot napříč vesmírem požírá vše, co se dostane do jeho blízkosti.

Zajímavosti

  • Kromě Thanose je do Death zamilován také Deadpool, kterého Thanos na jeden čas proklel nesmrtelností, aby se s ní nemohl setkat.
  • Pokud se Death zjeví smrtelné bytosti těsně před smrtí, bere na sebe podobu jejich milovaných. Když umíral Captain Marvel, Death se mu zjevila jako Una – jeho největší láska.
  • Nova Corps vedou ve svých souborech entitu s levelem nebezpečí “Univerzální”, potencionálně jako multiverzální ohrožení. A to i přes fakt, že entita, žádná reálné nebezpečí nepřináší, jen ztělesňuje koncept smrtelnosti.
  • Death jeden čas využívala jako hostitele ženu Marlo Chandler. Od té doby, kdykoli se objeví na Zemi, bere na sebe její podobu.

Ohodnoť článek

Pro ohodnocení toho článku se musíš přihlásit.Komentáře

Pro psaní komentářů musíš být přihlášený.

Reklama
ComicShop.cz