Zásady ochrany osobních údajů


1. Sběr informací

Informace od vás shromažďujeme při registraci na naše webové stránky. Tyto informace zahrnují vaše uživatelské jméno a emailovou adresu.

V případě přihlašování pomocí facebooku je z vašeho veřejného účtu použit váš registrační email na facebook, vaše jméno a příjmení.

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme mohou být použity pro:

3. E-Komerce soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost.

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám.

5. Ochrana informací

Veškeré vaše poskytnuté údaje jsou řádně uchovávány, případně šifrovány v naší databázi, ke které mají přístup pouze oprávněné osoby. Veškeré servery jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Cookies v našem případě pouze slouží k identifikaci vaší činnosti na webu a udržení informací o přihlášení k vašemu účtu.

6. Odhlášení

Poskytnutou emailovou adresu používáme pouze jako kontakt v případě, že zapomenete své přihlašovací údaje.

7. Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.